Wkrótce w tym miejscu pojawi się nowa strona z informacjami
dotyczącymi katastrofy samolotu Tu-154M nr 101 w Smoleńsku.

Kopie strony faktysmolensk.gov.pl mozna znaleźć w internecie, np.
http://faktysmolensk.niezniknelo.com/
https://web.archive.org/web/20151120091948/http://www.faktysmolensk.gov.pl/


Wyniki prac polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego,
która zbadała wypadek samolotu Tu-154M nr 101 w Smoleńsku 10.04.2010,
zostały podsumowane w następujących dokumentach:

1. Raport końcowy wraz z załącznikami:

Raport końcowy, stanowiący podsumowanie zgromadzonej wiedzy i opartych na jej analizie ustaleń, został opublikowany 29 lipca 2011. 
W Raporcie sformułowano ustalone przez Komisję przyczyny wypadku i okoliczności sprzyjające jego zaistnieniu, a także zalecenia profilaktyczne, mające na celu uniknięcie zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości.

2. Protokół z badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 – wypadku ciężkiego (katastrofy) samolotu Tu-154M numer 101 wraz z 8 załącznikami:

Należy podkreślić, że dokumenty powyższe co do zasady nie zawierają materiałów źródłowych zebranych przez Komisję – przywołane są jedynie te najbardziej istotne z punktu widzenia wyjaśnienia wypadku. Ilość informacji zebranych w aktach wielokrotnie przekracza objętość opublikowanych dokumentów.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami, badanie wypadku nie obejmowało wskazania winnych czy odpowiedzialnych za jego zaistnienie i przebieg – w tym zakresie odrębne śledztwo prowadzi Prokuratura.

Final report of the Committee for Investigation of Accidents in State Aviation into the causes and circumstances of the Tu-154M (tail number 101) accident in Smolensk (English translation).

Окончательньій отчёт по вопросу об установлении обстоятельств и причин катастрофы самолёта TУ-154M, борт 101 под Смоленском (перевод на русский язык).

Oprócz badania prowadzonego przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, badanie przyczyn wypadku lotniczego na potrzeby strony rosyjskiej, zakończone powstaniem raportu końcowego, przeprowadziła rosyjska komisja Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK – Межгосударственный Aвиационный Kомитет).

Uwagi strony polskiej do Raportu Końcowego MAK